Servizos ao Cidadán

Atención ao Cidadán

Atención ao Cidadán

Este apartado reúne diversos servizos de información administrativa ao cidadán, caixas de correo de contacto, consultas e suxestións.

Queixas e suxestións

Queixas e suxestións

Os cidadáns poden dirixir as súas solicitudes de información xeral sobre o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade á Oficina de Información e Atención ao Cidadán (OIAC) mediante correo electrónico, na nosa caixa de correo de contacto ou mediante un formulario de queixas.

Axudas, Bolsas, Subvencións e Premios

Axudas, Becas e Subvencións

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade vén ofertando dende varios dos seus Centros Directivos diversas axudas, bolsas, subvencións e premios. A través deste tipo de accións preténdese fomentar a saúde, a investigación e promoción científica, a formación e perfeccionamento do persoal, así como promover e desenvolver a protección dos consumidores e usuarios.

Procedimientos Administrativos Se abrirá en una ventana nueva

Procedimientos Administrativos

O buscador de trámites Se abrirá en una ventana nueva. da Sede electrónica permite a busca dos distintos procedementos administrativos e a posibilidade de acceder á información que estes conteñen.

Oficinas de Rexistros

Oficinas de Rexistros

Directorio das Oficinas de Rexistro dependentes do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, acceso a información descritiva cos datos de contacto e horario.

Perfil de Contratante

Perfil de Contratante

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade pon á disposición dos cidadáns a información dos expedientes de contratación que están actualmente en fase de licitación, pechados (en fase de adxudicación) e adxudicados, xunto cos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas, os cales se poden obter gratuitamente, ata o día de finalización do prazo de presentación das correspondentes ofertas.

Oposicións e Concursos

Oposicións e Concursos

A través desta páxina poderá consultar toda a información relativa á Oferta de Emprego, tanto para Persoal Funcionario como Laboral, que convoca o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así como o Proceso Extraordinario de Consolidación de Emprego e a Formación Sanitaria Especializada.

Sede Electrónica Se abrirá en una ventana nueva

Sede Electrónica

O web da Sede Electrónica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade Se abrirá en una ventana nueva. é o punto de acceso electrónico a distintos servizos de centros directivos pertencentes ao ministerio que requiren identificación ou autenticación por parte da cidadanía. Este portal conta cunha serie de servizos tales como: rexistro electrónico propio, consulta da listaxe de tramitacións e medios para a formulación de suxestións e queixas.

Campañas informativas

Campañas informativas

Accede á información das distintas campañas lanzadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Alertas

Alertas

Información sobre os Produtos alertados NON alimenticios. Control oficial e Alertas de produtos alimenticios. Medicamentos, produtos sanitarios, cosméticos, de hixiene e biocidas.

Cartas de Servizo

Cartas de Servizo

As Cartas de Servizos son os documentos que constitúen os instrumentos a través dos cales se informa os cidadáns e usuarios sobre os servizos, sobre os dereitos que os asisten e sobre os compromisos de calidade dos distintos portais do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Servizos ao Cidadán na UE Se abrirá en una ventana nueva

Servizos ao Cidadán na UE

O web EUROPA Se abrirá en una ventana nueva. é o web oficial da Unión Europea. É un bo punto de partida para os que buscan información e servizos ofrecidos pola UE.